Διαφήμιση
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ

   index.html

 

                  Θερμόμετρο για σώμα καλοριφέρ με μαγνήτη

 

                    

 

                                                           KE-PRESS
                                                   

2

                                           Θερμόμετρο σωλήνων με ελατήριο

                     

 

ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ V

         ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ

                            ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

                                  ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

                                       ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

                                                   ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

                                            = Κ Ε Χ Α Γ Ι Α Σ =

                           ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

                 ΚΕΚΡΟΠΟΣ 1-3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΤΗΛ: 210 41 20 333  FAX: 210 41 20 332

 

 

Ιστοσελίδες

 

 

 

 

κατασκευή & φιλοξενία dynamicsite.gr